اصول طراحی سایت

طراحی سایت نیز مانند هر کار دیگری از اصول و قواعد خاصی پیروی می کند که وب مستر ها باید قبل از آغاز فرایند طراحی سایت این اصول را در کار خود لحاظ کرده و با قواعد خاصی که در طراحی سایت وجود دارد این کار را آغاز کنند.

یکی از اصول طراحی سایت رعایت نکات کلیدی در گرافیک سایت می باشد که طراحان باید وب سایت مورد نظر را نسبت به این اصول طراحی نمایند . رعایت اصول گرافیکی در طراحی سایت به بهبود و پیشرفت کار طراحی کمک کرده و باعث پیشبرد بهتر و بهینه شدن وب سایت می شود. هر طراحی باید این آگاهی را داشته باشد که مقصود و هدف از طراحی سایت مورد نظر چیست و این وب سایت به چه منظوری طراحی می شود و نوع فعالیت وب سایت در چه زمینه ای خواهد بود.

هر وب سایتی نسبت به درخواست مشتری از اصول خاصی پیروی می کند که باید در هنگام طراحی وب سایت این موارد را رعایت کرد. هدف هر وب سایت نسبت به کاربرد آن متفاوت بوده و کاربری آن نیز متفاوت است پس باید به نحوی این وب سایت را طراحی کرد که نیاز های مخاطب را برطرف کرده و به خواسته های کاربران و بازدیدکنندگان وب سایت جامه عمل بپوشاند.